Välkommen till Milva AB

Milva är ett miljökonsultföretag som i huvudsak är verksamt inom områdena vatten-, fiske- och naturvård.

Milva kännetecknas av lång erfarenhet, prisvärdhet, leveranssäkerhet och att alltid sätta miljöfrågorna i första rummet.

Milva samarbetar med flera företag och organisationer och kan därför lösa den bredd av kompetens som ofta efterfrågas inom miljö- och naturvårds-arbete. Under senaste året har samarbeten inom uppdrag skett bl.a. med Terra-Limno Gruppen, Biofactum, Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö, ProNatura och BGM.

Miljöarbete
Milva arbetar med ständiga miljöförbättringar och strävar efter att minimera påverkan på miljön. Vi försöker alltid använda de resurssnålaste alternativen vid resor, inköp och förbrukning av material.

Av miljöarbetet kan nämnas genomgången utbildning i Ecodriving och införskaffande av miljöbil. Milva använder även elmotor till företagets provtagningsbåt och stöder Vi-skogens trädplanteringsprojekt.

Rotehogstjärnet Rotehogstjärnet; tidig vår.